Annalan
kasvurengas

Annalan
kasvurengas


Kujansuu

Kujansuu on 7-paikkainen ja kodinomainen yksikkö, jossa pitkäaikaisella työyhteisöllä on runsas ja monipuolinen kokemus erityislasten kanssa työskentelystä. Neuropsykiatrinen osaaminen mahdollistaa ymmärryksen jokaisen lapsen ja nuoren yksilöllisistä tarpeista. Kujansuussa on tehty yhteistyötä myös vammaispuolen kanssa.

Kujansuussa tavoitteena on luoda ympäristö, jossa lapsen hoitoa ja kasvatusta voidaan toteuttaa turvallisesti ja aidosti välittäen. Tämä mahdollistetaan kohtaamalla jokainen lapsi yksilöllisesti ja juuri hänen tarpeensa ja voimavaransa huomioiden. Kujansuussa pidetään tärkeänä myös tukea lasta hänen koulukäynnissään, auttaa lasta luomaan ja ylläpitämään kaverisuhteita sekä kannustaa lasta löytämään itselleen mieluinen harrastus.

Yksi työmme lähtökohdista on perhemyönteisyys ja teemme perhetyötä mm. Silta-työskentelyn avulla.

Kujansuun yksikön yhteydessä toimii Iitin kunnan alainen opetusyksikkö, jonka opetuksesta vastaa kunnan erityisopettaja. Opiskelu tässä yksikössä ei ole edellytys sijoitukselle. Osa lapsista käy koulua Kausalassa ja jatko-opinnot tapahtuvat Lahdessa tai Kouvolassa. Matka-aika Kausalasta sekä Lahteen että Kouvolaan taittuu julkisilla kulkuneuvoilla 25 minuutissa.

Hoito- ja kasvatusvastaava: Nina Silventoinen 040 8422314

Ohjaajat: 040 8424138

Kujansuuntie 42
47400 Kausala


Ravitie

Ravitien yksikkö tarjoaa kodinomaiset tilat seitsemälle lapselle ja nuorelle palveluiden läheltä Kausalan keskustassa. Ravitien työntekijöillä on vahva kokemus psyykkisesti oireilevien lasten ja nuorten hoidosta ja kasvatuksesta. Ravitiellä tehdään tiivistä yhteistyötä lasten- ja nuortenpsykiatrian kanssa.

Ravitien yksikön toiminnassa lapsen arkea pyritään ohjaamaan päivä- ja viikko-ohjelman lisäksi yhdessä laadituilla selkeillä ja yksinkertaisilla käytänteillä, jotka tuovat lapsille tunteen turvallisesta, säännönmukaisesta ja ennakoitavissa olevasta arjesta. Ravitiellä lapsen arki koostuu koulunkäynnistä, harrastuksista sekä runsaasta aikuisen kanssa yhdessä olemisesta ja tekemisestä.

Ravitien lapset käyvät koulua joko Kausalassa tai Kujansuun yksikön yhteydessä olevassa Iitin kunnan alaisessa opetusyksikössä. Vanhemmat lapset käyvät ammattiopinnoissa Lahdessa tai Kouvolassa, matka-aika Kausalasta molempiin kaupunkeihin kestää 25 min.

Yksi työmme lähtökohdista on perhemyönteisyys ja teemme perhetyötä mm. Silta-työskentelyn avulla.

Hoito- ja kasvatusvastaava: Susanna Liikaluoma 044 9827482

Ohjaajat: 040 8422301

Ravitie 4
47400 Kausala


Annalan koulu

Kujansuun yksikön yhteydessä toimii Iitin kunnan alainen opetusyksikkö, jonka opetuksesta vastaa kunnan erityisopettaja. Ryhmässä opiskelee enimmillään 10 oppilasta, jotka on jaettu vielä kahteen eri luokkahuoneeseen. Tämä mahdollistaa jokaisen lapsen ja nuoren yksilöllisen ja vahvasti tuetun koulunkäynnin.

Annalan Kasvurengas Oy
Kujansuuntie 42 / Ravitie 4
47400 KAUSALA

Kujansuuntien yksikkö:
puhelin: 040 8424 138
s-posti: kujansuuntie(at)annalankasvurengas.fi

Ravitien yksikkö:
puhelin: 040 8422 301
s-posti: ravitie(at)annalankasvurengas.fi

Meidät löytää Socfinderista:

Verkkosivun toteuttanut Snippet